Jdi na obsah Jdi na menu
 

14.09.2017 ve čtvrtek v 18:00 bude probíhat nábor nových členů. Nábor bude trvat do 19:00. Bude probíhat v tělocvičně ve Sportovním zařízení v Pěšinkách. Zde se dozvíte kdy a jak budou probíhat tréninky a rovněž proběhne výběr nových žáků. Tréninky pak oficiálně začnou od 19.09. v úterý.

Vítejte na stránkách Akademie Bojových Umění !

Vzniku naší organizace v r. 2016 předcházel příchod mistra Vladimíra Honkyše do Světlé nad Sázavou v roce 2007 a zahájení trenérské činnosti v bojovém umění Chan Shaolin Si & Dju Su Kung Fu. Zde se podařilo položit základy práce s mládeží a dětmi. Dokladem je nespočet úspěšných reprezentací na domácí i mezinárodní půdě.

V roce  2014 se do této činnosti zapojuje i mistr František Müller s dalším stylem bojového umění a to Okinawským karate.

Společně se pak daří rozšířit členskou základnu a vzbudit tak větší zájem o tyto sporty.

5.ledna 2016 tak vzniká nová organizace Akademie bojových umění Světlá nad Sázavou zastřešující výuku různých bojových stylů.

Následně se pak daří, ve spolupráci s Městem Světlá nad Sázavou získat na zimním stadionu vlastní prostory k vybudování plnohodnotného dojo (tělocvičny pro bojové sporty) a docílit tak zkvalitnění a rozšíření výuky.

Díky tomu byla navázána další spolupráce a to s mistrem Tomášem Kopeckým, který reprezentuje styl Kobudo a formou seminářů obohacuje činnost o velmi atraktivní cvičení s tradičními zbraněmi.

Neméně zajímavou je i úspěšná účast našich členů v mezinárodní organizaci rozhodčích IBF ve stylu semi-contact a kata, jejímž předsedou pro ČR je mistr Vladimír Honkyš.

Oblíbená jsou i ozdravné cvičení spojená se sebeobranou. Tréninky jsou určeny zejména pro začátečníky a zájemce zlešit si zdravotní stav cvičením. Trénink nejsou fyzicky náročné a jsou opravdu vhodné pro každého.  

V říjnu 2016 počítáme se zařazením výuky Tai Chi pro širokou veřejnost pod vedením Anny Tolstové.

Prioritou však pro nás zůstává práce s mládeží a šíření filozofie a principů bojových umění a také úspěšná prezentace naší organizace doma i ve světě.